Projekty Unijne

Beneficjent

MODERNO MUNDO Sp. z. o. o.

realizuje projekt pn.:
„Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Moderno Mundo dla uruchomienia produkcji opakowań typu doypack zabezpieczonych nadrukiem widocznym w określonej długości widma i nacinką laserową”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.1
Celem projektu jest wdrożenie przeprowadzonych, zleconych przez Wnioskodawcę prac B+R
i rozpoczęcie produkcji ulepszonych opakowań typu doypack o elementy takie jak: nadruk zabezpieczający widzialny wyłącznie w określonej długości widma oraz nacinka laserowa.
Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które pozwolą zaoferować na rynku innowacyjny produkt będzie charakteryzować się nacinką laserową umożliwiającą oderwanie równego paska dokładnie po wypalonej linii, co wpłynie na zachowanie funkcjonalności opakowania oraz znakiem potwierdzającym oryginalność pozwalającym na jednoznaczną weryfikację autentyczności opakowania i produktu, jednocześnie zabezpieczając go przed próbami naśladownictwa.
Wartość projektu 8 339 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 3 051 000,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.03.2018 do 31.03.2019

 

producent opakowań worków foliowych

Na przestrzeni ostatnich lat staliśmy się jednym z największych producentów opakowań typu doypack w Europie, posiadając 5 linii produkcyjnych dedykowanych tylko pod ten rodzaj opakowania.

Moderno Mundo sp. z o.o.

ul. Firmowa 10, Robakowo, 62-023 Gądki

(+48) 61 306-77-77

biuro@modernomundo.pl

NIP: PL7792388376